İçeriğe geç

Büyük Kemikli Kitabesi

Büyük Kemikli Kitabesi

Suvla Körfezi’nin kuzeybatıya doğru kıvrılarak uzayan kıyıları kuzeyde küçük koylar ve girinti-çıkıntılar oluşturmakta ve dağlık, dar bir burun olan Büyük Kemikli Burnu ile son bulmaktadır. İngilizler bu buruna SuvlaPoint-Suvla Ucu ismini vermişlerdir. Kitabe, Aralık 1915’te son İngiliz kuvvetlerinin tahliye edildiği Suvla Koyu’na hâkim küçük bir tepenin üzerine yerleştirilmiştir. Mimar Ahmet Gülgönen tarafından tasarlanan yazıt, taş kaplamadır. Kitabenin üzerinde şu yazı bulunmaktadır:

“1915 yılının 25 Nisan sabahı Arıburnu’na 6/7 Ağustos gecesinde

Anafartalar Limanı’na çıkan düşman kuvvetleri aylar

süren muharebelerden sonra Gelibolu Yarımadası’ndaki Türk

savunmasının geçilmeyeceğini anlayarak 20 Aralık’ta bu cepheleri

boşalttı.’’