İçeriğe geç

Conkbayırı Mehmetçik Kitabeleri

Conkbayırı Mehmetçik Kitabeleri

Conkbayırı Mehmetçik Kitabesi; Cesarettepe, Kılıçbayırı ve Düztepe’yi izleyerek Çimentepe’ye çıkan yolun batısında yer almaktadır. Kitabe, bir eli sembolize eden beş adet yazıttan oluşmaktadır. Bu kitabeler Conkbayırı’nda vatanı için çarpışırken şehit olan askerlere adanmıştır. Yazıtta şunlar yer almaktadır.

1. Kitabe: 19. Piyade Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Atatürk; 25 Nisan 1915 tarihinde, düşmanın Arıburnu’na çıkarma yaptığını öğrenince kendi inisiyatifi ile 57. Piyade Alayı’nı bölgeye sevk etmiştir. Bu arada kıyı örmesi yapan, cephanesi bitmiş çok az sayıdaki ere yaptığı süngü hücumu ile kazanılan zaman içinde yetişen alaya mevzi aldırarak düşmanı Conkbayırı’na ulaşmadan durdurmayı başarmıştır.

2. Kitabe: Mustafa Kemal Atatürk, 25 Nisan 1915 sabahı Conbayırı’na doğru ilerleyen düşmana karşı 57. Piyade Alayı ile taarruza başlarken “Ben size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum, biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir.” emrini vermiştir. Bu coşku ile şahlanan Mehmetçikler, donanmanın yoğun ateşi altında yılmadan sürdürdükleri taarruz ile düşmanın Cesaret Tepe’ye kadar geri atmışlardır.

3. Kitabe: Arıburnu’ndaki düşman kuvvetleri, aldıkları takviyeler ile daha da güçlenmiş olarak 6 Ağustos 1915tarihinde Conkbayırı’na doğru yeniden taarruza başlamışlardır. Gece gündüz aralıksız devam eden kanlı muharebeler sonunda iki taraf da ağır kayıplar vermiş ve Türk askeri, düşmanı 9 Ağustos 1915 akşamı Conkbayırı tepeler hattına25 m mesafede durdurmayı başarmıştır.

4. Kitabe: 10 Ağustos 1915 sabahı; Türk karşı taarruzu, siperler yakın olduğundan süngü hücumu ile başlamış, düşman donanma topçusunun yoğun ateşi altında bir an bile ayrılmayan Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal’in bir şarapnel misketi ile parçalanan cep saati hayatını kurtarmış ve düşman bu taarruz sonunda Ağıl Deresi’ne kadar geri atılmıştır.

5. Kitabe: Düşman kuvvetlerinin, Gelibolu Yarımadası’nın en önemli bölgesi ve doruk noktası olan Conkbayırı ele geçirerek Türk kuvvetlerini ikiye bölmek ve Çanakkale Boğazı’nı ele geçirmek amacıyla giriştikleri devamlı saldırı kahraman Türk askerinin büyük cesaret ve gayretle yaptığı savunma karşısında başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu bölgede cereyan eden muharebelerde, Türk Ordusu 9.200şehit, düşman 1.200 kayıp vermiştir.1970 yılında yapılan yarışmayı kazanan Mimar Ahmet Gülgönen’in tasarımı olan yazıtlar Türk Hükümeti tarafından yaptırılmıştır. Kitabeler, 14 Kasım 1980 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından

korunması gereken kültürel varlık olarak tescil edilmiştir.