İçeriğe geç

Kırmızı Sırt Siperleri

Kırmızı Sırt’ın batı bölümü üzerinde, Conk Bayırı istikametindeki yolun sol yanında oldukça belirgin bir şekilde görülen ve dikkat çeken siperlerdir. Bu siperler; Anzak kuvvetlerine ait ikinci hat siperleridir. Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında tarafların yerin altında da mücadele ettikleri bilinen bir konudur. Özellikle istihkâm birlikleri tarafından kazılan tüneller, ulaşımı ve irtibatı sağlamak ve karşı tarafın tahkim edilmiş mevzilerini imha etmek gibi başlıca iki amaç için kullanılmıştır. Günümüzde Kırmızı Sırt’ta, önce yolun sağ yanında ve kenarında, sonrasında sol taraftaki Anzak siperlerinin içinde, muharebeler döneminde kullanılmış tünellerin örneklerini görmek mümkündür. Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında lağım kazma işi ilk olarak Arıburnu Cephesi’nde, Bomba Sırtı’nın güney bölümünde, Türk tarafınca başlatılmıştır. Çanakkale Cephesi’ndeki lağım muharebelerinin en trajik sonucu, hiç şüphesiz Arıburnu Cephesi’nin kuzey kanadında yaşanmıştır. 20 Aralık 1915 gününün ilk saatlerinde Arıburnu Cephesi’ni bütünüyle tahliye eden Anzak kuvvetleri, tahliyenin son anlarında Cesarettepe’deki Türk siperleri altında iki lağım patlatmışlar ve 60 kadar Türk askerini şehit etmişlerdir.